(48) 4507-5403
Você quer saber como fazer um trabalho academico? Por apenas R$ 10 por página Obtenha um exemplo de monografia gratuito e pronto

LIETUVOS IR FEZ? Ensaio de IOSIOS BRITANIJOS VERSLO KULTU

RUISSEAU ATSTOVU TARPKULTURINE KOMUNIKACIJA: SUSITIKIMU ORGANIZAVIMO ASPEKTAS

Kursinis kurinys

turinys

IVADAS. 3

1. TARPKULTURINES KOMUNIKACIJOS ESME. 4

1. 1Komunikacijos efektyvumas sekmingos organizacijos veiklos prielaida. alguns

1. 2Bendri tarpkulturinio bendravimo pa? inimo principai four

2. Deb. Britanijos ir Lietuvos verso kulturu pensilvânia? inimo modelis. 7

pagamentos parcelados em suas 1Sociokulturines interakcijos patirtis. quase 8

2. 2Sociokulturinio bendravimo klimatas interakcijos metu. 10

vários. SUSitikimU ORGANIZAVIMAS. 11

3. 1Sociokulturines patirties formavimas. 10

3. 1 1D. Britanijos ir Lietuvos kulturu palyginimas pagas Hofstede dimensijas. 11

3. 1 2R. Gesteland kulturu klasifikacija. 12

alguns. 2Susitikimu organizavimo tarp Lietuvos ir Did? iosios Britanijos kulturos atstovu praktiniai aspektai 14

minha esposa e eu? vados. dezessete

literaturos sara? Como. 18

IVADAS

Temos aktualumas. Globalizacijos salygomis for daugiau ne tik dideliu, taciau marchar ma? você está imoniu? tasi eu realmente? naudoti savo potenciala u? sienio rinkose.? iam tikslui butinas ne tik u? sienio? alias, kurioje ketinama pletoti versla, economia, teisiniu, socialiniu, taciau kartu ir toje? alyje galiojanciu kulturiniu nuostatu, vertybiu, elgesio manieru, verso etiketo taisykliu pa? Você quer saber? manymas. Tenka isisavinti tai, trot dirbame tu? monemis, u tarpusavio santykiai yra vienas svarbiausiu faktoriu itakojanciu verslo sekme. Nuo to, kaip sugebesime u? megzti ventosear palaikyti dalykinius santykius, deretis ir pritapti vie prie kitu priklauso tai, tarpusavio areal santykiai peraugs eu realmente acho bendradarbiavima, na verdade tai bus tik vienkartinis sandoris, po kurio neiien, po kurio neiien? aliai nesinores turetu bendru reikalu tu tuo paciu partneriu.

? iame darbe kalbama apie Lietuvos ir Did? iosios Britanijos verslo kulturu atstovu komunikacija, nagrinejant susitikimu organizavimo aspekta. Fez? ioji Britanija pasirinkta neatsitiktinai. Tai Europos Sajungos nare, tu kuria Lietuva palaiko glaud? ius santykius. 2002 m. Eu fiz? iaja Britanija eksportas i? Lietuvos sudare daugiau kaip doze proc. figura eksporto. Executado? ioji Britanija yra fez? iausias Lietuvos eksporto partneris. Como integrar a comunidade Européia Sajungos rinka, galima tiketis entregar glaudesnio bendradarbiavimo su Do? iaja Britanija. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. Fez? ioji Britanija investavo Lietuvoje daugiau kaip novecentos. 000 Lt. Tai penktasis rodiklis greta tiesioginiu u? sienio investiciju dydi.

Afección. Problemi? ka yra tai, jog pasirengusiai eiti eu fiz isso? iosios britanijos rinka stinga? iniu apie? ios? alies kulturine aplinka. Kartais imoniu vadovai tiesiogiai pasikliauja savo? iniomis, laikydami, jog svarbiausias dalykas tarpkulturineje komunikacijoje yra u? sienio kalbos? inojimas. Praktika rodo, jog kulturiniai tautu skirtumai yra ypatingai svarbus komunikacijos aspektas, galintis? ymia dalimi itakoti komunikacijos efektyvuma.

Tikslas. Darbo tikslas verslo susitikimu organizavimo aspektu i? nagrineti Lietuvos irgi Did? iosios Britanijos verslo kulturu pana? umus irgi skirtumus.

Darp u? daviniai. Você quer dar tikslo, darbui keliami u? daviniai:

Nagrineti bendrus tarpkulturines komunikacijos pa? inimo klausimus

pateikti tarpkulturines komunikacijos modeli, pagal kuri butu galima atlikti Lietuvos ir Did? iosios Britanijos verslo kulturu lyginamaja analise.

Lietuvos imoniu vadovams pateikti praktinius patarimus del susitikimu organizavimo tu Did? iosios Britanijos verslo kulturos atstovais.

Naudojama hojarasca. Darbo atlikimui naudojamas mokslines literaturos analiza metodas. Darbas yra teorinio pobud? io.

1. TARPKULTURINES KOMUNIKACIJOS ESME1. 1 Komunikacijos efektyvumas sekmingos organizacijos veiklos prielaida

Bendriausiu po? iuriu, kelyba galima iliustruoti kaip reik? minga pasikeitima informacija, perduodant? inia. (3, p. 15) Atrodytu paprasta: u? koduoji? inia, pasirenki perdavimo kanala, persiunti ventosear lauki gri? tamojo ry? io. Am? Iais tik eu realmente? alies paprastai atrodanti komunikacijos schema slepia savyje daugeli pavoju.? pode ser pavojus tai siuntejo prasmes netinkamas eu realmente? ifravimas ir interpretavimas? inios givejo akimis, ou tai gali radikaliai itakoti visa komunikacijos grandine. Buityje komunikacijos (bendravimo) klaidos gali salygoti nesusipratimus areal konfliktus, kuriuos asmeniniu pastangu deka ilgainiui galima i? spresti. Kai kalbama como dalykine kelyba, cia klaidos taipogi pasitaiko, taciau ju pasekmes jau kur kas didesnio masto.

Os Dalykines compõem os serviços e serviços que oferecem serviços de organização de eventos, tais como ivairus autoria nuovo akcentuoja butinybe mokytis perduoti savas? inias tinkamai jas koduojant, parenkant teisingus perdavimo kanalus.? veludo minha esposa e eu? kitos puses, gautos? inios i? ifravimas ir interpretación priklauso nào deu sudoupto patyrimo, jo busenos tuo metu, sugebejimo priimti ventosear teisingai nuvalyti siuntejo? inia. Didele itaka komunikacijos procesui turk saiaumai tarp siuntejo will givejo, skirtingas problemu suvokimo laipsnis, subjektyvus po? iuris ar nusistatymas vienas kito por? vilgiu. (3, p. 21) Dar sudetingesnes salygos komunikacijai yra tuomet, kai bendrauja skirtingu kulturu atstovai.

Vykstant globalizacijos procesams, daugelis verslo organizaciju ry? tasi eu realmente? bandyti savo jegas tarptautinese rinkose, todel ju darbuotojams tenka ivaldyti ivairiausius komunikacinius gebejimus, pradedant? alias, tu kuria ketinama bendradarbiauti, kalbos mokejimu marchar baigiant toje? alyje priimtu verslo etiketo taisykliu detaliu pa? inimu.? ias ir kitas tarpkulturinio bendravimo? inias lengviau isisavinti, jei suprantami bendrieji tarpkulturinio bendravimo pensilvânia? inimo principai, padedantys orientuotis ivairiausiose socialinese aplinkose. Apie tokius principus kalbama kitame darbo skyriuje.

1. 2Bendri tarpkulturinio bendravimo pa? inimo principai

Tarpkulturines komunikacijos klausimus gvildenantys autoriai pensilvânia? ymi, caminhe tarpkulturinio bendravimo nagrinejimas turi remtis giliu atskiru bendraujanciu? aliu kulturu pa? inimu.? é o problema komplikuotas irgi sudetingas del keliu prie? asciu.

Viena vertus, ikvienas? mogus priklauso kelioms kulturoms. Bendriausiu po? iuriu? mogus priklauso kulturai, kuri budinga jo? aliai. Vis tiktai neverta pamir? ti, trote yra ventosear kitokiu kulturiniu grupiu: etniniu, religiniu, broliju, moteru draugiju ar profissional bendruomeniu, turinciu bendra kalba, paprocius, normas e vertybes. Verslo prasme, kulturos apibre? imas yra problemi? kas, nes? alias verslo cultura paprastai skiriasi no bendros kulturos. Nelson (1990 m.) Teigia, jog verso cultura sudaro kalba, religião, vertybes ir pa? iuros, teise, eu? silavinimas, política, tecnologia, socialines organizacijos, speziell atskirose kulturose skiriasi. Organize taip pat vysto ir palaiko savita culture. Taigi kultura pasirei? de ivairiose socialinese grupese, besiskirianciose viena nuo kitos nariu skaiciumi, cultures estabilumu, sudetimi, sudetingumu, atvirumu ir kitomis savybemis.

Antra vertus, visumines kulturos marchar jos elementu gilus pa? inimas yra sudetingas u? davinys, reikalaujantis laiko ,? mogi? kojo darbo i? tekliu bei praktines bendravimo tarpkulturineje aplinkoje patirties. Verso tarptautinese rinkose sekme betarpi? kai priklauso nuo bendradarbiaujanciu? aliu darbuotoju kompetencijos tarpkulturinio bendravimo srityje. Ivairiomis dimensijomis cultura nagrinejantys autoriai pa? ymi, jog kultura eu? mokstama, taciau tai ilgalaikiu sisteminiu pastangu reikalaujantis darbas.

Vertus vert, kulturos yra dinamines nuolatos kintancios sistemos. Tai, ka su? inome apie viena kultura skaitydami para? imties metu senumo knygas, gali netikti? iandien. Não fornecemos elementos de cultura i? leto, taciau globalizacija com labiau itakoja kiekvienos? iuolaikines valstybes cultura. Um dos grupos mais populares Cocalizacijos fladem? L McDonaldizacijos klausimai, aptariamas Vakarieti? kosios kulturos materializmo principu isigalejimas, keiciantis daugelio kulturu standards, vertybes.

V. Taberna? auskiene, remdamasi ivairiu autoriu nuomone, apibendrina tarpkulturinio (sociokulturinio) bendravimo procesui budingas aksiomas, kuriu suvokimas butinas kiekvienam darbuotojui, bendraujanciam multikulturineje aplinkoje.

1. Siekiant suprasti sociokulturinio bendravimo poreiki, butinas skirtingumo principo suvokimas ir priemimas. Tai rei? kia, jog efektyvus komunikatorius turetu teigiamai priimti kulturinius skirtumus ir interpretar juos kaip plotme, kurios pensilvânia? inimas padeda ugdyti reikalingus bendravimo igud? ius, iveikti nesusipratimus ventosear gerinti bendravimo kokybe.

pagamentos parcelados em suas Sociokulturini bendravima sudaro nenni tik turinys, bet irgi forma. Svarbu ne tiktai tai, ka sakome, taciau kaip tai darome. Komunikacijos turinys ir forma itakoja tarpusavio santykius, kurie ypatingai svarbus sociokulturinio bendravimo efektyvumui. Pasitikejimu gristi santykiai tai? link do site ingsnis verslo sekmes tiek vienai, tiek kitai? aliás.

3. Prisitaikymas prie kulturos yra sociokulturinio bendravimo dalis. Atliktu tyrimu rezultatai rodo, trot sociokulturinio bendravimo sekme priklauso nuo komunikatoriaus gebejimu prisitaikyti prie besikicianciu salygu y naujos kulturines aplinkos.

5. Asmenines komunikacijos stilius daro itaka sociokulturinio bendravimo procesui. Vienaip fladem?l kitaip sumanymas rei? kiantis komunikatorius gali formuoti ivairius psichologinius vaidmenis: draugo, patarejo, tarpininko, kritiko, klausanciojo, information pateikejo ventosear pan. Nuo? iu vaidmenu betarpi? kai priklauso tarpusavio santykiai.

5. Socialinis bendravimas gali buti nesekmingas. Netgi turint gerus sociokulturinio bendravimo igud? ou seja, gali nepasisekti komunikuojant. Ag? itens niausiai sekasi, kurie stengiasi bendrauti, atsi? Velgdami i Kulturu Skirtumus. (2, p. 57-59)

Du svarbius tarptautinio verslo praktikos principus pateikia jankis R. Gesteland:

Tarptautiniame versle manoma, pardavejas taikosi prie pirkejo. Tarptautini Sudarant sanderi pirkejo padetis yra palankesne. Anas gali nepaisyti kulturiniu skirtumu, nebent noretu deretis delete kuo palankesniu salygu).

Tarptautiniame versle yra tikimasi, kad atvykelis taikysis prie vietos paprociu. (1, l. 205)

Remiantis? iais pagrindiniais sociokulturinio bendravimo vystymo mais importante, kituose darbo skyriuose nagrinejami Lietuvos irgi Did? iosios Britanijos imoniu darbuotoju sociokulturinio bendravimo ypatumai, stengiantis i really? ry? kinti dvieju kulturu atstovu skirtumus ir ju salygojamus komunikacinius barjerus.

pagamentos parcelados em seu D. Britanijos ir Lie verso kulturu pa? inimo modelis

Dvieju pasirinktu kulturu nagrinejimui? ioje darbo dalyje yra pateikiamas komunikacijos sociokulturineje aplinkoje modelis (? r. one pav. particular), orientaotas nós sociokulturini komunikacijos efektyvuma. geralmente é modelis eu realmente? rei? kia supratima apsuk tai, jog komunikacija itakoja ankstesnes sociokulturines interakcijos praktika, formuojanti bendravimo klimata A individui. Excluir sociokulturinio bendravimo klimato tarpusavio interakcijos tu B indivíduo, informações detalhadas sobre tarpusavio santykiu interakcijos metu su kitos kulturos atstovu B, indivíduos A arba pana? iai suvokia sociokulturinio bendravimo aplinka, arba jo po? iuris? ios aplinkos por? vilgiu pasikeicia. Pointerakcijos no indivíduo B, persona susidaro nuomone apie komunikacija ir jos pasekmes. Jei toji kelyba yra efektyvi, tiketina, jog ateityje tarpusavio santykiai stipres, ou kelyba vyks bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikejimo salygomis.

Socioculturas antigas interaculturais

Sociocultural bendravimo klimatas A individual

Sociocultural bendravimo klimatas, sukurtas A and B interakcijos metu

M

Kanalas

Sociokulturinio bendravimo klimatas Um indivíduo

Sociokultu-rines pasekmes

Sociokulturinis efektyvumas

1 pav . Sociokulturines komunikacijos modelis (2, p. 55)

? iame kursiniame darbe nagrinejamas Lietuvos ir Did? iosios Britanijos verslo kulturu santykis, i? ry? kinant susitikimu organizavimo aspekta. Pitaikta komunikacini modeli Pritaikant, i? esmes ketinama nagrineti dvi baras:

1) socioculturas interakcijos patirti ir budus, kuriais? ioje praktika yra formuojama

2) sociocultural bendravimo klimata marchar santykius besiformuojancius Lietuvos marchar Did? iosios britanicos verso imoniu atstovu interakcijos metu (susitikimu organizavimo aspektas).

Kadangi praktinis tyrimas nera atliekamas, sociokulturines interakcijos tarp dvieju kulturu atstovu pasekmes galima isivaizduoti hipoteti? kai, galimas eminentes interakcijos alternatyvas ventosear ju vystymosi padarinius.

pagamentos parcelados em suas 1Sociokulturines interakcijos patirtis

Sociokulturines interakcijos patirtis nusako organizacijos? inojima apie kitos? alies kultura.? ioji praktika gali vystytis praktines veiklos metu, u? mezgant ventosear palaikant dalykinius santykius su u? sienio partneriais. Pavyzd? iui, dvi imita bendradarbiauja kaip tiekejas e pirkejas 5 metus, imita vadovai yra gerai pa? istami, imita ne karta yra sudariusios pirkimo pardavimo kontraktus. Tokia patirtis labai naudinga u? mezgant ir naujus verslo kontaktus.

Kai kalbama apie organizacija, kuri? engia pirmaji? ingsni i u? sienio rinka, tenka i? tik? ti bendrosiomis? iniomis apie kitos? alies kultura. Tos? inios padeda organizacijoms suvokti kulturine aplinka ventosear numatyti? ios kulturos atstovu galima elgesi vienos fladem? l kitos situacijos metu.

Mokslineje literaturoje minha esposa e eu? skiriami metodai, pagur kuriuos bendrais bruo? ais apibudinama u? sienio? alies kultura.

Viens tokiu methodu pateiktas pagal Kluckholno ir Strodtbecko atlikto tyyrimo rezultatus Mineti autoriai aptiko net 164 kulturos apibre? imus, kuriuose pastebejo? eletrônico? is pagrindinius kulturos elementus:

orientação do tipo (praeitis, nudiena, ateitis)

santykis su aplinka (dominavimas, harmonija, pavergimas)

veikla , atlikimas)

?moniu prigimtis (geras, gero blogo sinteze, blogas)

atsakomybe (indivíduos, grupos, hierarquias)

asmenine erdve (privati, privacios ventosear vie? sistema operacional sinteze, vie? uma). (2, p. 63)

Dar vienas? inomu darbu? Você está relacionado com Hofstede inicijuotas 53? alyse vykdytas vadovaujancio IBM personalo kulturinis pa? inimas, besiremiantis keturiomis esminemis kulturinemis dimensijomis: individualizmu, jegos intervalas, neapibre? tumo vengimu ir vyri? kumu.

Individualizmas. Indivíduos (kolektyvizmas yra prie? Ingas polius individualizmo at? Vilgiu) atacam indivduos e bendruomenes; Individualizmo atveju tarp individo ir bendruomenes by? nai eu? ry? keja skirtumai, ou individo poreikiai nustelbia bendruomenes poreikius. Individualistinese visuomenese darbuotojai yra ma? iau lojalus kompanijoms, kurioms dirba. Tokiose kulturose rizika, asmeni? Kas sprendimai, tikslai ir atlygis atlikus u? duoti yra toleruojami kur didesniu laipsniu nei kolektyvizmo salygomis. Coleção de coleções visuais de pessoas com deficiência visual, sprendimai priimami irgi veikla vykdoma, harmonie siekiant, grupines geroves. Darbuotoju lojalumas kompanijai yra auk? para Lygio.

Você distancia rodo tolerancijos nelygybei visuomeneje laipsni kaip labai yra toleruojama nelygybe.? alyse, kurioms budingas auk? Qual é a distância entre os Estados Unidos, Canadá e Canadá? taravimai vadovui yra neleistini, sprendimu priemimo atsakomybe deleguojama vadovaujanciam personalui. Tarp tokios kulturos darbuotoju ir vadovu formuojami formalus santykiai, pagristi darbuotoju paklusnumu, pritarimu fladem? L net nusi? eminimu. Prie? ingai yra? alyse, kurioms budingas? emas jegos distancijos laipsnis. (9, p. 181)

Neapibre? tumo vengimo laipsnis rodo kaip labai visuomenes nariai stengiasi apsisaugoti nuo nenumatytu situaciju. Auk? neapibre? tumo salygomis neapibre? tumas mãe? inamas kuriant taisykles, kontroles sistemas. Veiklos proceduros yra apra? omos dokumentuojant marchar tiksliai nusakant tai, kas yra atsakingas u? viena ar kita u? duoti, kada turi buti atlikta u? duotis ir griddle. Neapibre? tuma toleruojanciu kulturu atstovai labiau yra linke keistis, rizikuoti ir ie? koti inovatyviu sprendimu. Rivalize e conheça seus benefícios, incluindo o preço natural, o preço dos produtos, os estímulos e os conceitos de kurima, as inovações marchar pokycius.

Kulturos vyri? kumo (moteri? kumo) laipsnis rodo visuomeneje dominuojancias vyri? kas (moteri? kas) vertybes. Vyri? kose kulturose budinga orientacija i auk? tesni atlyginima, pripa? inima, pasiekimus, konkuravima, individualius sprendimus. Toleruojama tai, jog yra vyri? ki ir moteri? ki darbai. Moteri? kose kulturose sprendimai priimami grupese, dirbama kooperacijos principu, vertinamas laisvalaikis, kuriama draugi? ka tarpusavio santykiu? iltumu grista atmosfera.

Hofstede Tyrima? ioje srityje pratese ivairus autoriai (Trompenaars 93 m., Schwartz 1994 m., Laurent 1983 m. ventosear kt.), tačiau tyrimo rezultatu validuma patvirtino pakartotiniai tyrimai, todėl Hofstede kulturines dimensijos laikomas patikimu irankiu tarpkulturines aplinkos aa? inimui. (9, p. 180-186)

Stengiantis praplesti abieju kulturu suvokima, galima jaau aptartas kulturines dimensijas papildyti ir kitais rodikliais.? como você dirige a América do Norte R. Gesteland em várias culturas, incluindo o sistema, a kuria visi tarptautinio verslo paprociai marchar praktika logi? kai sugrupuoti i w tamtym miejscu tikrus tipinius modelius. Palei R. Gesteland teorija, verso kulturos nagrinejamas pagal:

orientação e diagnóstico da doença areal tarpusavio santykius

cultura formal e neformaluma

laiko traktavima

< neverbalinio elgesio ekspresyvuma. (1, p. 205-215)

Treciojoje darbo dalyje apareiant sociooculturines patirties darbui multikulturineje aplinkoje formavimo klausimus, ketinama remtis Hofstede keturiomis kulturinemis dimensijomis un R. R. Tokiu budu ketinama i? likti Lietuvos irgi Did? iosios britanicos verso kulturu skirtumus ir pana? umus, kuriu eu? velgimas padeda numatyti galimus vienos ir kitos? alies atstovu veiksmus.

pagamentos parcelados no seu 2º Sociokulturinio bendravimo klimatas interakcijos metu

Organizações de pesquisa sócio-cultural patirtis tiesiogiai itakoja tai, kip vyks komunikacija tu u? sienio atstovais. Jei organizacijos darbuotoju patirtis marchar? inios apsuk u? sienio? alias cultura yra pakankamai gilios, galima tiketis efektyvios komunikacijos sempre ser didesniu k? opotu.

Kadangi stengiamasi aptarti specifini komunikacijos aspekta susitikimu organizavima, treciojoje dalyje pateikiami patarimai Lietuvos verso kulturos atstovams api tai, kaip jie turetu elgtis siociokulturines interakcijos iosios Britanijos verslo kulturos atstovais metu.

Ketinama aptarti pagrindinius susitikimu organizavimo klausimus, vietos et al laiko parinkima, aprangos pasirinkima, neverbalines komunikacijos elementu ktrole, asmeniniu santykiu vystyma griddle.

Tarde de artigos de decoração suitikimu organizavima Lietuvos marchar Did? iosios Britanijos verslo kulturu atstovu, bus remiamasi keturiomis Hofstede dimensijomis, 3º há r. Gesteland kulturu klasifikacija c / o mokslineje literaturoje rastais? altiniais.

3. SUSitikimU ORGANIZAVIMAS três ou mais. 1 Patiovias formadoras socioculturinas3. 1 você D. Britanijos ir Lietuvos kulturu paralelizmas pagst Hofstede dimensijas

Kaip mineta antrojoje darbo dalyje, Lietuvos ir seria? iosios ingleses verso kulturu pa? inimui naudojamos Hofstede i? skirtos kulturines dimensijos. Quais são as metodologias pagrindu buvo atlikta eilfertigkeit tyrimu, kuriu metu skirtingoms? alims nustatyti individualumo, jancos distancijos, neapibre? tumo vengimo ir vyri? kumo dimensiju rodikliai. Kadangi minetuose tyrimuose buvo tiriama ir Did? iosios britanijos, cultura lietuvos, ketinama pateikti? iu? aliu rodikliu keturiu kulturiniu dimensiju lentele, pagia kuria galima atlikti palyginamaja kulturu analise. Pa? ymetina, execute rodikliu analise atliekama, siekiant atsakyti que eu realmente sei: kaip turi elgtis Lietuvos verso imoniu darbuotojai komunikuodami tu Did? iosios britanijos verslo imoniu darbuotojais.

1 lentele

Lietuvos irgi D. Britanijos kulturu pensilvânia? inima pagal Hofstede kulturines dimensijas

Gr? ulas

Pozicijos palei rodikli reik? eu eu realmente? 55 tyrime dalyvavusiu? aliu

Lietuva

ioji Britanija

Individualizações

vinte e dois (vidutinio lygio)

3 (também? to lygio)

Jogos atok?

39 (? emesnio lygio nei vidutinis)

46 (? emo lygio)

Neapibre? tumo vengimas

31 (vidutinio lygio)

50 (? emo lygio)

Vyri? kumas

11 (auk? to lygio)

10 (auk? to lygio)

Pastaba: 1 tai do? iausia rodiklio laipsni rodantis dydis, cinquenta e cinco ma? iausia rodiklio laipsni rodantis dydis. (9, g. 184-186) Kaip matyti, minha esposa e eu? lenteles, fez? iosios britanicos atstovai yra stipriai linke i individualizma, todp tarpkulturines komunikacijos su? ios? alies atstovais metu patartina minha esposa e eu? saiai e argumentou tuos bendros veiklos aspektus, kurie atspindi we? tarpusavio interakcijos gaunama nauda. Rekomenduojama pateikti realiais paskaiciavimais gristus projektus su nustatytais terminais c / o biud? etu.

você está? duotis orientuotoje Did? iosios britanijos verslo kulturoje vertinamas dalyki? kumas, taciau nevertetu pamir? ti, jog britai toleruoja neapibre? tuma, todel vykdomu projektu nevertetu isprausti i labai grie? sus remus. Gerência de grupos de parceiros iniciados, tai parodiante, ide de jogging e opções de tolerância, ou serviços de bivradarbiavimas e vertigens para atginamas, ivairias taikant nuolaidas. Excluir salygi? kai auk? tesnio Lietuvos kulturos atstovu neapibre? tumo laipsnio ir? Emerson individualizmo, Lietuvos vadovai labiau orientuojasi detales, todel gali nustokti bendra situacijos vaizda. Gilinimasis i smulkmenas yra priimtinas, jei neprarandamas bendras supratimas apie susiklosciusia situacija.

Nagrinejamose kulturose skirtingai interpretuojami konfliktai. Del? emo individualizo laipsnio ir salygi? kai auk? tesnio nestandartiniu situaciju vengimo Lietuvos verslo kulturos atstovai neigiamai vertina konfliktus irgi konfrontacijas. EU? kilus konfliktui, patartina? velgti i situacija konstruktyviai, stengiantis apibre? ti ir numatyti budus, kuriais sprend? Este conjunto inclui a viena, e o conjunto kita konfliktuojanti puse. Svarbu prisiminti, jog konfliktas britu akimis tai galimybe generuoti idejas ir paj? Gti inovatyaviai, todit atitinkamai turime galvoti irgi mes.

Você também pode aprender bendru sprendimu priemima derybu ar kitu tarpusavio interakciju metu, britai labiau linke itraukti dideli darbuotoju ro? a verslo sprendimams priimti. Darbuotoju inictyvumas? ioje srityje yra auk? tas, kadangi dominuoja? emo lygio jegos atok ?, naujos marchar novatori? Se você está em situação de tolerância, ou se quer gerar remédios individualizados em massa, isivaizduojant galima atlygi. Fez? iosios britanijos atstovai gali nustebti del Lietuvos vadovu savaranki? kumo priimant sprendimus. Jei nagrineti? nós klausima Lietuvos kulturos em? vilgiu, james distancijos rodiklis yra? emas, todel salygos inictyvumui palankios. Vis tik? emesnis individualumo laipsnis unter neapibre? tumo vengimas neskatina Lietuvos imoniu darbuotoju reik? ti savo mintis bei idejas. Lietuvos imoniu vadovams, cultura organizacional organizada, patartina stengtis itraukti darbuotojus i sprendimu priemimo procesa, roant? se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com mais de uma dessas idéias, você pode começar a experimentar novos itens como galimybe kilti karjeros laiptais ir pan.

Dvieju kulturu analisa toliau tesiama vadovaujantis R. Gesteland kulturu klasifikacija.

3. 1) 2 R. Gesteland kulturu klasifikacija

Orientação em dalykinius reikalus. Fez? iosios britanicos verso cultura neabejotinai orientuota i dalykinius santykius, todel demesys skiriamas u? duotims. Tokios kulturos? mones gali greitai u? dirbti ry? ius su nepa? istamais verslininkais, pasitikima ra? ti? komis sutartimis. Veikla vystoma, remiantis teisinemis veiklos normomis. Na verdade, eu reikalus orientuotose kulturose vertinamas atvirumas irgi tiesumas. Derybu metu patartina vartoti tiesia, atvira ventosear nesudetinga kalba. (1, 206-207).

Lietuvos atvejui budinga nuosaiki orientacija i dalykinius santykius, rei? kianti tai, jog verso reikaluose tarpusavio santykiai yra salygi? kai svarbesni. Tai gali buti ai? kinama Sovietu Sajungos re? imo, besiremusio kolektyvine veikla, pasekme. Net? Iuokart neretai galima i? girsti atveju, kuomet e darba priimamas pa? istamas? mogus, pasitikima tuo, kuri geriau pa? istama.

Kulturinis neatitikimas nera kardinalinis, taciau bendradarbiaujant su britais patartina grie? tai orientuotis i dalykinius santykius.

Kulturos formalumas. Formalidade cultural priimta? mones kainoti pagal am? ui, lyti, você? imamas pareigas ir tai, kvadratmeter? é? mogus yra pirkejas, pardavejas. Kelios tarptautinio verslo? moniu grupes tokiose kulturose privalo dirbti nepalankiomis salygomis (8, p. 55). Tai yra:

? Mones, você? imantys? emesnes pareigas savose organizacijose

moterys

jauni abieju lyciu atstovai

aposta kurio am? iau vyrai ventosear moterys tarptautines rinkodaros marchar pardavimu darbuotojai. (1, g. 210)

Lietuvoje am? Iais dar aptinkami formalios kulturos atstovu, toleruojanciu nelygybe, taciau ilgainiui pastebima ejimo demokratiniu liberaliu verslo principu link do site. Tai gali buti ai? kinama tuo, jog senuosius verslo organizaciju vadovus keicia naujosios kartos atstovai, kurie igyja i really? silavinima irgi dirba, remiantis Vakarieti? kojo verslo pasaulio principais.

Nelygybe, ypac rasine, pasirei? kia ir faria? iojoje Britanijoje. Atvykusiems? monems, neretai tenka dirbti fizini darba ventosear yra sunku gauti gerai apmokamo specialisto ar vadovo darba.

Excluir? ios prie? asties verta laikytis? iu principu:

susipa? inti tu vietos protokolu ir rodyti derama pagarba auk? tesni statusa turintiems organizacijos nariams

vystyti ekspertines? inias, speziell vertinamos formalesnese cultural

organizacijos atstovavima patiketi auk? rango darbuotojui vyrui.

Laiko traktavimas. Laiko traktavimo po? iuriu eu realmente? skiriamos monochroni? kos marchar polichroni? kos kulturos. Monochroni? kose kulturose vertinamas punktualumas, atitikimas nustatytiems terminams. Tiek fez? iosios britanijos, tiek Lietuvos kulturos yra vidutini? kai monochroni? kos, todel velavimas yra nemandagumo? enklas, galintis sukomplikuoti dalykinius santykius. Punktualumas? iuo atveju rei? kia patikimuma.

Neverbalinio elgesio ekspresyvumas. Tarptautiniame versle skirtingu kulturu atstovu deryboms daugiausia sunkumu kelia keturi kuno kalbos aspektai:

Serviço público

Administração pública

Akiu kontaktas

gestai. (1, p. 213)

Tiek Lietuvoje, tiek Realizou? Quando você estiver viajando pela Europa, faça distanciamento entre dalykiniams pokalbiams yra apsuk 40 sessenta cm. Ma? esnio atstumo laikymasis gali sukelti nepatogumo jausma pa? nekovui.

Weil? niausias fizinis kontaktas susitikimu metu tai rankos paspaudimas. Dalykiniuose susitikimuose su Do? iosios Britanijos atstovais nevertetu for ilgai ir stipriai spausti rankos. Fez? iojoje Britanijoje priimtinas paprastas ir santurus rankos paspaudimas.

Dalykiniuose susitikimuose vyrai sveikinasi su moterimis paduodami ir tvirtai paspausdami ranka. Susitikus su u? sienio prekybos partnerio? mona, nuo rankos paspaudimo reiketu susivaldyti. Jei grupei? moniu pristatomas kolega, pirmiausia patartina pristatyti kolega vyriausiam, auk? ciausias pareigas u? grupos imanciam atstovui.

Kuomet susitinkama pirma eil? su Fez? iosios britanijos kulturos atstovais, patartina naudoti vidutini? ko lygio akiu kontakta. Dalykiniuose susitikimuose akiu kontakto minha esposa e eu? laikymas rodo? alies susidomejima. Nepatartinas nuolatinis akiu kontaktas, kuris gali buti palaikomas i? uliu.

Santurumu pasi? ymintys faz? iosios Britanijos attstovai susilaiko no ekspresyviu gestu areal kitu primitif judesiu. Pana? iai reiketu elgtis irgi Lietuvos verslininkams. Ribota gestikuliacija, kuno judesiu valdymu Do? iosios Britanijos attstovams asocijuojasi su susikaupimu, rimtumu irgi patikimumu.

vários. 2 Susitikimu organizavimo encerado Lietuvos irgi Did? iosios Britanijos kulturos atstovu praktiniai aspektai

Remiantis dvieju kulturu analise bei mokslineje literaturoje rasta med?iaga, toliau ketinama trumpai aptarti praktinius susitikimu tarp Lietuvos ir Performed? iosios Britanijos atstovu klausimus.

Pasirengimas susitikimui. Del Performed? iosios britanijos verslininku grie? para laiko traktavimo, susitikimus butina planuoti ir jiems rengtis we? anksto. Iprastai dienotvarkes planavimu u? siima padejejai, pavaduotojai ir secretores, kurie derina reikalus su kita puse, perdioda informacija savo vadovui, veliau velgi skambina kitos puses atstovams. Tokia tvarka neturetu stebinti.

Planuojant laika, reiketu ispeti britu kolegas apie tai, kaik laiko ir kuriems klausimas ketinama skirti laika. Tai rodo dalyki? kuma, kuris Did? iojoje Britanijoje yra vertinamas.

Padarias Britai megsta buti? eimininkais, todel nepatartina diktuoti susitikimo tempo, krypties. Susitikimo detalus planavimas? ioje srityje gali buti labai naudingas. (4, 59)

Roliu susitikimo metu i? siai? kinimas. Susitikimuose su britais, ju puseje gali dalyvauti ir, na verdade, dienotvarke neitraukti asmenys. Tai gali buti sekretore, ry? iu su visuomene atstovas, prekybos skyriaus darbuotojas areal juriskonsultantas.

Labai sunku nuspresti pagal britu am? iu, apsirengimo stiliu tai, kuris yra vadovas ir kokia jo role visoje organizacijoje. Tiesioginiu diskusiju metu eu realmente? iuos klausimus galima lengvai rasti atsakymus, jei u? duodami atitinkamos srities ventosear svarbos klausimai.

Prisistatymas. Prisistatymo metu patartina neskubeti, todos os dias negestikuliuoti, geriau buti kukliu ir dalyki? ku. Patartina pirmiausia pasisveikinti tu britu delegacijos vadovu. Jei susitikima tenka vesti Lietuvos attstovams, pirmiausia turetu prisistatyti vadovas, veliau jis turetu pristatyti savo kolegas, pareigas y darbo sriti.

Por posar? ius verslo reikalais i? prad? iu elgiasi labai oficialiai ventosear vardais ima vadintis tiktai po keliu susitikimu. Britai megsta i? Nirti? eimos? monemis, todel susitikimu pertraukeliu metu tinka kalbeti apie vaikus, atostogas irgi prisiminimus.

Realizado? iojoje Britanijoje humoras per dalykinius poseed? ius yra svarbus elementas, tad patartina atvykti su nema? a anekdotu irgi juodingu istoriju atsarga. Britai laukia, jogei em ju anekdota butu atsakoma anekdotu. Tokiu budu sukuriama palanki bendravimui aire. (5, l. 180)

Susitikimo aplinkos organizavimas. Kaip paprastai, britai stengiasi sukurti neutralia aplinka, patogia abiem? alims. Você quer saber mais sobre lietuviams, patartina stengtis greitai ir dalyki? kai patenkinti vistos britu reikmes, autor aprupinima maistu ir gerimu, kanceliarijos reikmenimis.

Derejimasis su britais. Nem ai? kiai apibre? tu taisykliu del derybu su britais nera, reiketu ap? velgti kai kuriuos esminius klausimus. Vistos e categorias? kas atsisakymas yra nenaudingas? ingsnis. Jei yra galimybe nusileisti, geriau taip padaryti, u? simenant, jog tokio? ingsnio tikimasi ir nós? kitos derybininku puses. Jei yra dalyku, kuriu reikia primygtinai reikalauti, patartina elgtis ramiai marchar tvirtai to siekti nenaudojant grasinimu kvadratmeter ultimatumu. Jeigu u? tur? ti britus derybose ilgiau, jie gali nusileisti. Dauguma britu yra isitikine, jog of komercinio sanderio neverta atsisakyti tokiu malonumu kaip pavalgymas and nuomiegis. Vis vien pernelyg evidendus spaudimas yra nepatartinas.

Lygtuv? s da? niausiai baigiasi ranku paspaudimais ir? odiniais susitarimais, kurie traktuojami visai rimtai. Vis tik tai nera garantija, idit atitinkami kontraktai bus pasira? yti irgi sanderis treinador igyvendintas. Britanijoje, kaip ventosear visose? alyse, sanderis teisi? kai isigalioja tik tuomet, kai anas ai? kiai i? destomas ra? ytinio dokumento pavidalu ir pasira? omas abieju derybininku pusiu.

Britai megsta i? samius, tikslius marchar ai? kius kontraktus. Derybose del kontrakto, kurios salygos numato, kad gincai marchar ie? kiniai sprend? iami pagal faria? iojoje Britanijoje galiojancius istatymus, patartina pasira? yti vien pasikonsultavus tu britu juristu. (4, s. 62-64)

Susitikimo pabaiga. Nem britai grie? tai traktuoja laika, jie vengia pirmieji parodyti tai, jog nori baigti susitikima. Quais são os tipos de patentes skelbti renginio pabaiga galima paai? kinti vengimu pasirodyti nemandagiems. Jei aje? kiai juntamas betikslis u? Testes ventosear prasideda plepejimas, galima subtiliai imtis inictyvos pasiulant susitikima baigti. Galima u? siminti, jog? iandien dar turite neu? baigtu reikalu, todel greiciausiai? iai dienai pakaks.

Praktines rekomendacijos del susitikimu organizavimo.

Na verdade, eu pasitarima geriau atvykti keliomis minutemis anksciau ir pasikalbeti su britais neutraliomis, neipareigojanciomis frazemis.

Atejus numatytam laikui, nedelsti pradeti susitikimo, nesibla? kyti ir neskubeti.

Prisistatyti paciam kaip vadovui, pristatyti kolegas, ju pareigas marchar veiklos sriti.

Trumpai ap? velgti scontro.

Apibudinti tikslus to dienos ir konkretaus laikotarpio.

Pasitarima testi greta iprastus formalumus. Buti dalyki? ku, taciau nenurodineti ir nesielgti stacioki? kai.

Likti pakankamai laiko klausimams e kritinems pastaboms.

Pabaigoje apibendrinti rezultatus ventosear pareik? usava savo nuomone.

Ap? velgti numatomu veiksmu plana, galutinius terminus.

Qual é a melhor maneira de fazer anotações em tarnybini ra? ta apie susitikimo rezultatus. (4, p. 61).

eu? vados

Norint i? kovoti geresniu rezultatu, tarptautiniame versle reikia sudagoti, jog skirtingu? aliu? mones yra skirtingi. Neu? tenka vien? inoti bendraji verslo etiketa. Bendravime yra gyvybinis ir turinys, ir forma. Jei komunikatorius sugeba prisitaikyti prie svetimos kulturos, tiketina, jog pull pull labiau seksis sociokulturines komunikacijos atveju. Daug priklauso nuo komunikatoriaus gebejimu tinkama reik? ti savas mintis ventosear numatyti galimas? moniu, tu kuriais rapidamente puxam tenka broliauti, reakcijas. Mokslininkai pa? ymi, jog tarpkulturine komunikacija gali buti nesekminga.

Tarptautina kelyba su u? sienio verslo organizacija galima traktuoti kaip nuoseklu procesa, kuriame sekme priklauso nuo abieju komunikuojanciu pusiu. Jei kiekvienas komunikatorius gerai pa? ista svetima cultura ventosear yra sukaupes didele sociokulturinio bendravimo patirti, efektyvios komunikacijos tikimybe yra didele. Skirtingu kulturu interakcija keicia bendraujanciuju supratima apsuk kitos kulturos atstovus. Kuo da? nesne interakcija, tuo ma? iau nesusipratimu tarp komunikuojanciuju. Svarbu po kiekvienos interakcijos pabandyti i? velgti tai, ko anksciau nemateme, arba tai, kas nebuvo gerai pastebima. Tai galimybe tobulinti savo sociokulturines srities? inias.

Kadangi nagrinetos Europos valstybes, faria? iuliu skirtumu nepastebeta, taciau Lietuvos ir Did? iosios Britanijos verslo kulturu yra skirtumu. Você sabe o que é o britânico Galvoja? kus? mones, taciau tai darbe atsiskleide tik eu realmente? dalies. Você gosta de comer, comer e beber, jogar britai pasi? ymi individualizmu ,? emu neapibre? tumo vengimo laipsniu. Lietuvos kulturos atstovu didesnis neapibre? tumo vengimo laipsnis ir? emesnis individualizmas rodo lietuvius kai kuriomis situacijomis esant nery? tingais, stokojanciais inictyvos, vengianciais keistis? monemis.

Verso susitikimu metu patartina Lietuvos verslo attstovams buti santuriais, pasitikinciais ir dalyki? kais. Pernelyg didele gestikuliacija, nuolatinis akiu kontaktas yra nepageidaujami. Verslo susitikimus reikia detaliai suplanuoti, numatyti darbotvarke. Você mantém organizações organizadas Lietuvos atstovu pastangomis, patartina aprupinti britus maistu, gerimu ir visomis kitomis priemonemis, kurios rodytu esant Lietuvos partnerius isant? valgiais ir rimtais? monemis. Lietuviu inicijuotas partneriu skubinimas nepatartinas. Spaudimas excluir sprendimu priemimo gali buti naudojamas, taciau perlenkti lazdos nevertetu. Britai vertina punktualuma, todel velavimas ma? ina veluojanciuju presti? a.

literaturos sara? desde

1. Ausmaniene N. Tarpkulturiniai bendravimo skirtumai / Bendravimo psichologija. Kaunas, 2001, g. 226. ISBN 9955-09-033-2.

2. Barra? auskiene V. Dalykine komunikacija. Kaunas, 2002, p. 237. ISBN 9955-09-112-6.

vários. Barra? auskiene V., Januleviciute B.? mogi? kieji santykiai. Kaunas, 99. pág. 387. ISBN 9986-13-715-2.

4. Harper T. Prie? Jus Jungtine Karalyste. Vadovas britu verslui, paprociams marchar elgesio taisyklems pa? inti. Kaunas, 2150, p. 111. ISBN 5-430-03050-3.

5. Lewis R. Deb. Kulturu sandura. Kaip sekmingai bendrauti tu kitu kulturu atstovais. ano de 1994, p. 432. ISBN 1-85788-087-0.

6. Paulauskaite N., Kablys P. Organizacijos kulturos tyrimas visuotines igyvendinant kokybes vadyba. Kaunas, 1998, p. 108.

7. Irvin J. T. Modern O reino unido. Uma introdução. terceira ed. Grande Londres, 1994, l. 171.

quase 8. ODriscoll M. Britain. O país e suas pessoas. Oxford, 97, p. 224.

9. Resultados das medições culturais da Lituânia. Audra eu realmente. Mockaitis. Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai, 2001. 20 ISSN 1392-1142.

Prev post Next post